ASAMBLEA GENERAL AETINAPE 2005

ASAMBLEA GENERAL AETINAPE 2005

Museo do Mar, Vigo

17 de diciembre de 2005

Acto de apertura

De izda. a dcha.: Rosa Alonso, Directora Provincial del ISM; Carmen Gallego, Conselleira de Pesca e Asuntos Marítimos; José M. Muñiz, Presidente de Aetinape; Juan José Escolar, Capitán Marítimo de Vigo;Pablo Carreras, Director del Museo do Mar