REUNION ALUMNOS NAUTICO-PESQUEROS CON LA CONSELLEIRA DO MAR